با خرید اشتراک طولانی مدت به همه آهنگ ها دسترسی داشته باشید. پس فرصت را از دست ندهید و همین الان عضو ویژه دیجیتال موزیک شوید.

Paper Airplane for pricing plan

پلن اول

  • دسترسی به همه آهنگ ها
  • محدودیت ۲ دانلود روزانه
  • اعتبار یک هفته
۹هزار تومان ثبت درخواست
Airplane for pricing plan

پلن دوم

  • دسترسی به همه آهنگ ها و آلبوم ها به غیر از فول آلبوم خواننده ها
  • محدودیت ۳ دانلود روزانه
  • اعتبار بیست روز
۳۹ هزار تومان ثبت درخواست
Rocket for pricing plan

پلن ویژه

  • دسترسی به همه آهنگ ها و آلبوم ها به غیر از فول آلبوم خواننده ها
  • دانلود روزانه نامحدود
  • اعتبار یک ماه
۴۹هزار تومان ثبت درخواست